รหัสพื้นที่ Wörth a d Isarเมืองหรือภูมิภาค:Wörth a d Isar
รหัสพื้นที่:08702     (+498702)

ประเทศ:

เยอรมนี