รหัสพื้นที่ Wittichenauเมืองหรือภูมิภาค:Wittichenau
รหัสพื้นที่:035725     (+4935725)

ประเทศ:

เยอรมนี