รหัสพื้นที่ Winterberg-Niedersfeldเมืองหรือภูมิภาค:Winterberg-Niedersfeld
รหัสพื้นที่:02985     (+492985)

ประเทศ:

เยอรมนี