รหัสพื้นที่ Winsen Allerเมืองหรือภูมิภาค:Winsen Aller
รหัสพื้นที่:05143     (+495143)

ประเทศ:

เยอรมนี