รหัสพื้นที่ Wildalpenเมืองหรือภูมิภาค:Wildalpen
รหัสพื้นที่:3636     (+43 3636)

ประเทศ:

ออสเตรีย