รหัสพื้นที่ Wemdingเมืองหรือภูมิภาค:Wemding
รหัสพื้นที่:09092     (+499092)

ประเทศ:

เยอรมนี