รหัสพื้นที่ เวียดนาม

รหัสพื้นที่ของ เวียดนาม:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Vĩnh Long070
2.Vĩnh Phúc0211

รหัสพื้นที่ เวียดนาม