รหัสพื้นที่ เวียดนาม

รหัสพื้นที่ของ เวียดนาม:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Sóc Trăng079
2.Sơn La022

รหัสพื้นที่ เวียดนาม