รหัสพื้นที่ เวียดนาม

รหัสพื้นที่ของ เวียดนาม:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Phú Thọ0210
2.Phú Yên057

รหัสพื้นที่ เวียดนาม