รหัสพื้นที่ เวียดนาม

รหัสพื้นที่ของ เวียดนาม:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Nam Định0350
2.Nghệ An038
3.Ninh Bình030
4.Ninh Thuận068

รหัสพื้นที่ เวียดนาม