รหัสพื้นที่ เวียดนาม

รหัสพื้นที่ของ เวียดนาม:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Khánh Hòa058
2.Kiên Giang077
3.Kon Tum060

รหัสพื้นที่ เวียดนาม