รหัสพื้นที่ เวียดนาม

รหัสพื้นที่ของ เวียดนาม:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Gia Lai059

รหัสพื้นที่ เวียดนาม