รหัสพื้นที่ เวียดนาม

รหัสพื้นที่ของ เวียดนาม:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Cà Mau0780
2.Cần Thơ city0710
3.Cao Bằng026

รหัสพื้นที่ เวียดนาม