รหัสพื้นที่ Wehretalเมืองหรือภูมิภาค:Wehretal
รหัสพื้นที่:05658     (+495658)

ประเทศ:

เยอรมนี