รหัสพื้นที่ Waldemsเมืองหรือภูมิภาค:Waldems
รหัสพื้นที่:06087     (+496087)

ประเทศ:

เยอรมนี