รหัสพื้นที่ Vilsheimเมืองหรือภูมิภาค:Vilsheim
รหัสพื้นที่:08706     (+498706)

ประเทศ:

เยอรมนี