รหัสพื้นที่ Vetschauเมืองหรือภูมิภาค:Vetschau
รหัสพื้นที่:035433     (+4935433)

ประเทศ:

เยอรมนี