รหัสพื้นที่ Valjevoเมืองหรือภูมิภาค:Valjevo
รหัสพื้นที่:14     (+381 14)
14     (+381 14)

ประเทศ:

คอซอวอ


รหัสพื้นที่ Valjevo (คอซอวอ)


หมายเลขนำหน้า 14 เป็นรหัสพื้นที่ของ Valjevo และ Valjevo ตั้งอยู่ในคอซอวอ หากคุณอยู่นอกคอซอวอ และต้องการโทรหาคนในValjevo นอกจากรหัสพื้นที่แล้ว คุณต้องกดรหัสประเทศสำหรับประเทศที่คุณต้องการโทรไปด้วย รหัสประเทศสำหรับคอซอวอ คือ +381 ดังนั้น หากคุณอยู่ในประเทศไทย และต้องการโทรหาคนในValjevo คุณต้องกดเลขนำหน้าหมายเลขโทรศัพท์ของคนนั้นด้วย +381 14

เลขศูนย์ในด้านหน้าของรหัสพื้นที่ จะถูกละไว้ในกรณีนี้

เครื่องหมายบวกที่ตำแหน่งเริ่มต้นของหมายเลขโทรศัพท์ มักถูกใช้ในรูปแบบนี้ อย่างไรก็ตาม การแทนที่เครื่องหมายบวกด้วยหมายเลขที่ตามมานั้น โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการแจ้งเครือข่ายโทรศัพท์ว่า คุณต้องการโทรไปยังประเทศอื่น ITU แนะนำให้ใช้การกด 00 ซึ่งมีใช้ในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศในยุโรปทุกประเทศ

ในประเทศไทย ให้กด 001 แทนการกด 00

เพื่อแทนการกด +381 14 ซึ่งคุณต้องกดก่อนหมายเลขโทรศัพท์ของคนในValjevo เพื่อให้โทรจากประเทศไทยได้แล้วนั้น คุณยังสามารถกด 001381 14 แทนได้
โปรแกรมคำนวณหมายเลขโทรศัพท์