รหัสพื้นที่ Uzgen (Uzgen)เมืองหรือภูมิภาค:Uzgen (Uzgen)
รหัสพื้นที่:3233     (+996 3233)

ประเทศ:

คีร์กีซสถานหมายเลขนำหน้า 3233 เป็นรหัสพื้นที่ของ Uzgen (Uzgen) และ Uzgen (Uzgen) ตั้งอยู่ในคีร์กีซสถาน หากคุณอยู่นอกคีร์กีซสถาน และต้องการโทรหาคนในUzgen (Uzgen) นอกจากรหัสพื้นที่แล้ว คุณต้องกดรหัสประเทศสำหรับประเทศที่คุณต้องการโทรไปด้วย รหัสประเทศสำหรับคีร์กีซสถาน คือ +996 ดังนั้น หากคุณอยู่ในประเทศไทย และต้องการโทรหาคนในUzgen (Uzgen) คุณต้องกดเลขนำหน้าหมายเลขโทรศัพท์ของคนนั้นด้วย +996 3233

เลขศูนย์ในด้านหน้าของรหัสพื้นที่ จะถูกละไว้ในกรณีนี้

เครื่องหมายบวกที่ตำแหน่งเริ่มต้นของหมายเลขโทรศัพท์ มักถูกใช้ในรูปแบบนี้ อย่างไรก็ตาม การแทนที่เครื่องหมายบวกด้วยหมายเลขที่ตามมานั้น โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการแจ้งเครือข่ายโทรศัพท์ว่า คุณต้องการโทรไปยังประเทศอื่น ITU แนะนำให้ใช้การกด 00 ซึ่งมีใช้ในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศในยุโรปทุกประเทศ

ในประเทศไทย ให้กด 001 แทนการกด 00

เพื่อแทนการกด +996 3233 ซึ่งคุณต้องกดก่อนหมายเลขโทรศัพท์ของคนในUzgen (Uzgen) เพื่อให้โทรจากประเทศไทยได้แล้วนั้น คุณยังสามารถกด 001996 3233 แทนได้
โปรแกรมคำนวณหมายเลขโทรศัพท์


รหัสพื้นที่ Uzgen (Uzgen) (คีร์กีซสถาน)