รหัสพื้นที่ Ursensollenเมืองหรือภูมิภาค:Ursensollen
รหัสพื้นที่:09628     (+499628)

ประเทศ:

เยอรมนี