รหัสพื้นที่ ตองกา

รหัสพื้นที่ของ ตองกา:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Vaini37
2.Vaini38

รหัสพื้นที่ ตองกา