รหัสพื้นที่ ตุรกี

รหัสพื้นที่ของ ตุรกี:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Yalova226
2.Yozgat354

รหัสพื้นที่ ตุรกี