รหัสพื้นที่ ตุรกี

รหัสพื้นที่ของ ตุรกี:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Tekirdağ282
2.Tokat356
3.Trabzon462
4.Tunceli428

รหัสพื้นที่ ตุรกี