รหัสพื้นที่ ตุรกี

รหัสพื้นที่ของ ตุรกี:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Ordu452
2.Osmaniye328

รหัสพื้นที่ ตุรกี