รหัสพื้นที่ ตุรกี

รหัสพื้นที่ของ ตุรกี:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Nevşehir384
2.Niğde388
3.Northern Cyprus392

รหัสพื้นที่ ตุรกี