รหัสพื้นที่ ตุรกี

รหัสพื้นที่ของ ตุรกี:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Hakkari438
2.Hatay326

รหัสพื้นที่ ตุรกี