รหัสพื้นที่ ตุรกี

รหัสพื้นที่ของ ตุรกี:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Gaziantep342
2.Giresun454
3.Gümüşhane456

รหัสพื้นที่ ตุรกี