รหัสพื้นที่ ตุรกี

รหัสพื้นที่ของ ตุรกี:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Denizli258
2.Diyarbakır412
3.Düzce380

รหัสพื้นที่ ตุรกี