รหัสพื้นที่ ตุรกี

รหัสพื้นที่ของ ตุรกี:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Çanakkale286
2.Çankırı376
3.Çorum364

รหัสพื้นที่ ตุรกี