รหัสพื้นที่ Turk Mineเมืองหรือภูมิภาค:Turk Mine
รหัสพื้นที่:85     (+263 85)

ประเทศ:

ซิมบับเว