รหัสพื้นที่ Tujerengเมืองหรือภูมิภาค:Tujereng
รหัสพื้นที่:4416     (+220 4416)

ประเทศ:

แกมเบีย