รหัสพื้นที่ Travellers Hillเมืองหรือภูมิภาค:Travellers Hill
รหัสพื้นที่:3     (+247 3)

ประเทศ:

เกาะแอสเซนชัน


รหัสพื้นที่ Travellers Hill (เกาะแอสเซนชัน)


หมายเลขนำหน้า 3 เป็นรหัสพื้นที่ของ Travellers Hill และ Travellers Hill ตั้งอยู่ในเกาะแอสเซนชัน หากคุณอยู่นอกเกาะแอสเซนชัน และต้องการโทรหาคนในTravellers Hill นอกจากรหัสพื้นที่แล้ว คุณต้องกดรหัสประเทศสำหรับประเทศที่คุณต้องการโทรไปด้วย รหัสประเทศสำหรับเกาะแอสเซนชัน คือ +247 ดังนั้น หากคุณอยู่ในประเทศไทย และต้องการโทรหาคนในTravellers Hill คุณต้องกดเลขนำหน้าหมายเลขโทรศัพท์ของคนนั้นด้วย +247 3

เลขศูนย์ในด้านหน้าของรหัสพื้นที่ จะถูกละไว้ในกรณีนี้

เครื่องหมายบวกที่ตำแหน่งเริ่มต้นของหมายเลขโทรศัพท์ มักถูกใช้ในรูปแบบนี้ อย่างไรก็ตาม การแทนที่เครื่องหมายบวกด้วยหมายเลขที่ตามมานั้น โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการแจ้งเครือข่ายโทรศัพท์ว่า คุณต้องการโทรไปยังประเทศอื่น ITU แนะนำให้ใช้การกด 00 ซึ่งมีใช้ในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศในยุโรปทุกประเทศ

ในประเทศไทย ให้กด 001 แทนการกด 00

เพื่อแทนการกด +247 3 ซึ่งคุณต้องกดก่อนหมายเลขโทรศัพท์ของคนในTravellers Hill เพื่อให้โทรจากประเทศไทยได้แล้วนั้น คุณยังสามารถกด 001247 3 แทนได้
โปรแกรมคำนวณหมายเลขโทรศัพท์