รหัสพื้นที่ Trashigang, Kanglung, Lhuntse, Tangmachu, Rangjung, Wamrong, Khaling, Mongar, Sakteng, Gelpoyshing, Trashi Yangtse, Tsenkharlaเมืองหรือภูมิภาค:Trashigang, Kanglung, Lhuntse, Tangmachu, Rangjung, Wamrong, Khaling, Mongar, Sakteng, Gelpoyshing, Trashi Yangtse, Tsenkharla
รหัสพื้นที่:4     (+975 4)

ประเทศ:

ภูฏาน


รหัสพื้นที่ Trashigang, Kanglung, Lhuntse, Tangmachu, Rangjung, Wamrong, Khaling, Mongar, Sakteng, Gelpoyshing, Trashi Yangtse, Tsenkharla (ภูฏาน)


หมายเลขนำหน้า 4 เป็นรหัสพื้นที่ของ Trashigang, Kanglung, Lhuntse, Tangmachu, Rangjung, Wamrong, Khaling, Mongar, Sakteng, Gelpoyshing, Trashi Yangtse, Tsenkharla และ Trashigang, Kanglung, Lhuntse, Tangmachu, Rangjung, Wamrong, Khaling, Mongar, Sakteng, Gelpoyshing, Trashi Yangtse, Tsenkharla ตั้งอยู่ในภูฏาน หากคุณอยู่นอกภูฏาน และต้องการโทรหาคนในTrashigang, Kanglung, Lhuntse, Tangmachu, Rangjung, Wamrong, Khaling, Mongar, Sakteng, Gelpoyshing, Trashi Yangtse, Tsenkharla นอกจากรหัสพื้นที่แล้ว คุณต้องกดรหัสประเทศสำหรับประเทศที่คุณต้องการโทรไปด้วย รหัสประเทศสำหรับภูฏาน คือ +975 ดังนั้น หากคุณอยู่ในประเทศไทย และต้องการโทรหาคนในTrashigang, Kanglung, Lhuntse, Tangmachu, Rangjung, Wamrong, Khaling, Mongar, Sakteng, Gelpoyshing, Trashi Yangtse, Tsenkharla คุณต้องกดเลขนำหน้าหมายเลขโทรศัพท์ของคนนั้นด้วย +975 4

เลขศูนย์ในด้านหน้าของรหัสพื้นที่ จะถูกละไว้ในกรณีนี้

เครื่องหมายบวกที่ตำแหน่งเริ่มต้นของหมายเลขโทรศัพท์ มักถูกใช้ในรูปแบบนี้ อย่างไรก็ตาม การแทนที่เครื่องหมายบวกด้วยหมายเลขที่ตามมานั้น โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการแจ้งเครือข่ายโทรศัพท์ว่า คุณต้องการโทรไปยังประเทศอื่น ITU แนะนำให้ใช้การกด 00 ซึ่งมีใช้ในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศในยุโรปทุกประเทศ

ในประเทศไทย ให้กด 001 แทนการกด 00

เพื่อแทนการกด +975 4 ซึ่งคุณต้องกดก่อนหมายเลขโทรศัพท์ของคนในTrashigang, Kanglung, Lhuntse, Tangmachu, Rangjung, Wamrong, Khaling, Mongar, Sakteng, Gelpoyshing, Trashi Yangtse, Tsenkharla เพื่อให้โทรจากประเทศไทยได้แล้วนั้น คุณยังสามารถกด 001975 4 แทนได้
โปรแกรมคำนวณหมายเลขโทรศัพท์