รหัสพื้นที่ Traghenเมืองหรือภูมิภาค:Traghen
รหัสพื้นที่:734     (+218 734)

ประเทศ:

ลิเบีย