รหัสพื้นที่ ไต้หวัน

รหัสพื้นที่ของ ไต้หวัน:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Taichung04
2.Tainan06
3.Taipei02
4.Taitung089
5.Taoyuan03

รหัสพื้นที่ ไต้หวัน