รหัสพื้นที่ ไต้หวัน

รหัสพื้นที่ของ ไต้หวัน:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Matsu0836
2.Miaoli037

รหัสพื้นที่ ไต้หวัน