รหัสพื้นที่ ไต้หวัน

รหัสพื้นที่ของ ไต้หวัน:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Kaohsiung07
2.Kinmen082

รหัสพื้นที่ ไต้หวัน