รหัสพื้นที่ ไต้หวัน

รหัสพื้นที่ของ ไต้หวัน:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Hsinchu03
2.Hualien03

รหัสพื้นที่ ไต้หวัน