รหัสพื้นที่ Thiersteinเมืองหรือภูมิภาค:Thierstein
รหัสพื้นที่:09235     (+499235)

ประเทศ:

เยอรมนี