รหัสพื้นที่ แทนซาเนีย

รหัสพื้นที่ของ แทนซาเนีย:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Zanzibar (Unguja, Pemba, Chake Chake, Mkoani, Wete)24

รหัสพื้นที่ แทนซาเนีย