รหัสพื้นที่ แทนซาเนีย

รหัสพื้นที่ของ แทนซาเนีย:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Mbeya, Rukwa, Ruvuma25

รหัสพื้นที่ แทนซาเนีย