รหัสพื้นที่ แทนซาเนีย

รหัสพื้นที่ของ แทนซาเนีย:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Kibaha, Kisarawe, Lindi, Morogoro, Mtwara, Pwani23

รหัสพื้นที่ แทนซาเนีย