รหัสพื้นที่ แทนซาเนีย

รหัสพื้นที่ของ แทนซาเนีย:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Dar es Salaam22
2.Dodoma, Iringa, Nzega, Singida26

รหัสพื้นที่ แทนซาเนีย