รหัสพื้นที่ แทนซาเนีย

รหัสพื้นที่ของ แทนซาเนีย:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Bukoba, Kagera, Kigoma, Mara, Mwanza, Shinyanga28

รหัสพื้นที่ แทนซาเนีย