รหัสพื้นที่ แทนซาเนีย

รหัสพื้นที่ของ แทนซาเนีย:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Arusha, Kilimanjaro, Moshi, Tanga27

รหัสพื้นที่ แทนซาเนีย