รหัสพื้นที่ Teicha Sachs-Anhเมืองหรือภูมิภาค:Teicha Sachs-Anh
รหัสพื้นที่:034606     (+4934606)

ประเทศ:

เยอรมนี