รหัสพื้นที่ Tamavua, Namadiเมืองหรือภูมิภาค:Tamavua, Namadi
รหัสพื้นที่:332     (+679 332)

ประเทศ:

ฟิจิ