รหัสพื้นที่ Szombathelyเมืองหรือภูมิภาค:Szombathely
รหัสพื้นที่:94     (+36 94)

ประเทศ:

ฮังการี