รหัสพื้นที่ Svatove



เมืองหรือภูมิภาค:Svatove
รหัสพื้นที่:6471     (+380 6471)

ประเทศ:

ยูเครน