รหัสพื้นที่ Steynsburgเมืองหรือภูมิภาค:Steynsburg
รหัสพื้นที่:048     (+2748)

ประเทศ:

แอฟริกาใต้